زیباسازی چهره درمطب دکتر عفت محمدی

برای زیباسازی چهره عمل های ترمیم پلک (بلفتروپلاستی) توسط دستگاه مخصوص، لیفت صورت توسط تکنیک نخ، تزریق ژل در ناحیه لب ها انجام می شود.

تزریق ژل لب

لیفت صورت

ترمیم پلک

لیفت صورت

ترمیم پلک

تزریق ژل لب

برخی از مدارک دکتر محمدی